Chřipka2018

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. V sezóně 2018–2019 jsou k dispozici tří- i čtyřvalentní vakcíny, přičemž úhrada z veřejného zdravotního pojištění do výše 250 Kč pokryje všechny aktuálně dostupné vakcíny: INFLUVAC, VAXIGRIP, INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA.

Vykazování a úhrada očkování proti chřipce v sezóně 2018–2019
Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje smluvní zdravotnická zařízení o postupu ve věci nepovinného očkování proti chřipce v sezóně 2018–2019.
Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců:

nad 65 let věku, po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem, umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4)

a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.


Home Aktuality Ordinace Kariéra Objednejte se Regulační poplatky Nahoru

WEB DESIGN © A.P. 2011, Všechna práva vyhrazena