Od 1.1.2015 naše Ordinace regulační poplatky NEVYBÍRÁ.

Výňatek z Novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnictví

Zrušení regulačních poplatků Od 1.4.2009 bylo zrušeno vybírání regulačních poplatků u děti mladších. Po dovršení 18 let se regulační poplatky avšak nadále platí.

Poplatek ve výši 30,- Kč se platí vždy v následujících případech při každé návštěvě ordinace pacientem i v případě návštěvy a vyšetření lékařem u pacienta

Poplatek se neplatí:

za provedení preventivní prohlídky

 • u dětí do 1 roku celkem 9x
 • v 18 měsících
 • ve 3 letech a dále každé 2 roky


  za provedení dispenzární prohlídky

 • pokud je dítě dispenzarizováno pro závažný klinický stav, poplatek se neplatí pouze v souvislosti s vyšetřením pro onemocnění, pro které je dispenzarizováno za očkování

  za výkony, pokud nejsou spojeny s klinickým vyšetřením

 • převaz rány, odběry krve, výtěry, aplikace injekce, předpis receptu apod.

  za vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

 • vyšetření pro řidičský průkaz, posudky pro školní akce apod.

  Osvobození od poplatků je vymezeno zákonem pro tyto případy při tzv. hmotné nouzi

 • je nutno se prokázat příslušným dokladem ne starším než 30 dnů

  děti z dětských domovů, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy pokud soud nařídí ochrannou léčbu pokud je nutno se podřídit zvláštním opatřením z důvodu:

 • léčení infekčního onemocnění
 • nařízené izolace
 • nařízené karantény

  Doklad o zaplacení poplatku vydá praktický lékař podle zákona pouze na vyžádání (vybrané poplatky ovšem lékař povinně oznamuje zdravotní pojišťovně, která vede jejich evidenci a sleduje dosažení limitu 5000 Kč ročně, nad který pak pojišťovna vrací peníze pacientovi).

  Povinnost vybírat poplatky je lékaři uložena zákonem, za nevybírání poplatků může být lékaři uložena pokuta ve výši 50.000 Kč.


 • Home Aktuality Ordinace Kariéra Objednejte se Regulační poplatky Nahoru

  WEB DESIGN © A.P. 2011, Všechna práva vyhrazena