Jméno MUDr. Barbora Hartmannová rozená Komárková
Datum narození 12.12. 1972 v Praze
telefon 220 190 660
E- mail doktor.barborahartmann@email.cz


Vzdělání

17.7.1997     Promoce 3.LF UK
1991-1997     3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 48, Praha 10
1998-2000     1. lékařská fakulta, postgraduální studium biomedicíny, obor biofyzika
1995        First Certificate in English, the British Council
1997-1991     Gymnázium Na Zatlance, zaměření: živé jazyky, programování
1991        Maturitní zkouška (český jazyk, angličtina, biologie, chemie)
1983-1987     ZŠ s rozšířenou výukou jazyků (angličtina, ruština, němčina), Praha 


Praxe
Předatestační příprava 1997 – 2000:

31.7. 1997	  zařazení do oboru Všeobecné lékařství I.stupně
1997 – 1998	  IPVZ, Ruská 50, Praha 10 
Předatestační příprava v oboru všeobecného lékařství:
Fakultní nemocnice Motol - praxe na oddělení:
1.9. - 30. 11.1997		Chirurgie, doc. MUDr. Hoch,
1.12.- 31. 12.1997		ARO, doc. MUDr. Špunda, 
2.1. – 13.2.1998		Neurologie, prim. MUDr. Žižková
16.2. – 20.3.1998		Gynekologické – porodnické odd., prim. MUDr. Kulovaný 
23.3 – 17.4.1998		ORL, prof. MUDr. Betka
20.4. – 15.5.1998		oční ambulance, Praha7 MUDr.Diensbierová, stáž na klinice FN Bulovka
18.5. – 14.6.1998		dermatologie, Centrum medicíny Praha 7, MUDr. Němcová
15.6.- 10.7.1998		ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, Praha 7, MUDr. Sládková
17.8. –14.9.1998		Psychiatrická léčebna, PC IPVZ, Praha 8
10.8. – 30.9.1998		ordinace praktického lékaře a interisty, Praha 7, MUDr. Wierer
1.10. - 31.12.1998		ordinace praktického lékaře MUDr. Kuny, NsP Jaroměř, příslužba LSPP
1.1. – 31. 12.1999…	Interní odd. Všeobecné fakultní nemocnice Strahov Praze, prim. doc. MUDr.Sulková, 
           		praxe sekundárního lékaře
1.1. – 31.3.2000		pohotovostní a noční služba, Interní odd. nem. Na Strahově VFN
10.1. - 21.1.2000		stáž na Hygienické stanici hl.m. Prahy, MUDr. Polanecký
21.2. – 17.3.2000		Odd. TBC a respiračních chorob, Thomayerova nemocnice, prim.MUDr. Krofta
17. 5. 2000		atestace z všeobecného lékařství I.stupně– prospěla s pochvalou
23.2. – 31.7. 2000		lékař LSPP SZZ Praha 4, Šustova 1930

1.7.2000 – 31.12.2006 	Health Centre Prague s.r.o., Vodičkova 28, Praha 1, ambulance 
			praktického lékaře, výjezdová pohotovostní služba (primární péče, 
			preventivní prohlídky, očkování, cestovní medicína, přednášky první pomoci 
			pro laickou veřejnost, lékařská péče pro cizí státní příslušníky, 
			EKG + přenosné EKG, spirometr, CRP statim, 24-hodinový Holter 
			krevního tlaku, neinvasivní laseroterapie) 
1.10.-31.11.2006 		Santé s.r..o. závodně preventivní péče, primární péče pro smluvní klienty
1.1. 2007-12/2008    	ordinace praktického lékaře MUDr. Přibylové, Nad Královskou oborou 27, 
			Praha 7, zástup za MD, preventivní a léčebná praxe, akupunktura
1-8/2008       		SPORTMED s.r.o., sportovní prohlídky dětí , dospělí, ergometrie, ZPP, 
			myoskeletální medicína, akupunktura
9/2008 – 5/2010  		R.M.A. s.ro. ordinace praktické lékařky a závodně preventivní péče, Barter
od 6/2010      		asistentka v soukromé ordinaci MUDr. L.Šilhanové, Nad Královskou Oborou 27, 
			Praha 7, od 3/2011 stěhování na polikliniku Strossmayerovo nám 6, Praha 7
5/2011         		výběrové řízení na Magistrátu Hl.m. Prahy v oboru Všeobecného praktického lékařství
od 7/2011       		registrace a převzetí klientely MUDr. L. Šilhanové do péče, otevření soukromé 
			ordinace Všeobecného praktického lékařství se specializací na léčbu bolesti – myoskeletální 
			medicína, akupunktura, moxování, Guna regul . medicína, EKG, CRP , očkování, 
			služby pro samoplátce


Kurzy
Kurz myoskeletální medicíny	certifikát České lékařské spol. pro myoskeletální medicínu ČSL JEP, 2003
Kurz neinvasivní laseroterapie	certifikát, 1998
Kurz akupunktury		certifikát, 2003
27.5.1998		Možnosti fyzikální terapie v klinické praxi 
10.-11.4.1999		Enzymoterapie v praktické medicíně 
16.-18.11.2000		Výroční konference Společnosti všeob. lékařství ČSL JEP 
31.1.2001		Onemocnění přenášená klíšťaty
24.1.2002		Novinky v diagnostice a léčbě alergických onemocnění 
7.3. 2002			Somatizující neurozy v ordinaci prakt. lékaře 
11.4.2002		Management léčby hypertenze 
25.4.2002		Hyperurikémie a dna 
9.2.2002			Betalaktámová antibiotika v ordinaci prakt. lékaře 
1.7. 2002			Onemocnění GIT – celiakie, diverikulosa, kolorekt. CA, IKEM 
29.10. 2002		Gastroenterologie pro prakt. lékaře, 
10.4.2003		Revmatický pacient v ordinaci praktického lékaře, 8.kongres ČSL JEP, 
A další semináře v rámci postgrad. vzdělávání

Dovednosti

Odborné			léčebná mobilizace a manipulace, akupunktura, neinvasivní laseroterapie,laseropunktura, baňkování
Jiné			PC- Windows, PC Doktor, Medikus, e-mail
Řidičský průkaz skupiny B

Jazyky

Angličtina, ruština – aktivně
Němčina, francouzština – pasivně

Profesní reference
MUDr. Andrea Horáková, praktický lékař pro děti a dorost , 725075996
MUDr.Sabina Pálová, internista, diabetolog, školitel 2.LF UK 604 485 085


Home Aktuality Ordinace Kariéra Objednejte se Regulační poplatky Nahoru

WEB DESIGN © A.P. 2011, Všechna práva vyhrazena